fbpx

Deze pagina wordt vertaald door Google Translate.

Lees voor

ZOETERMEER AAN DE BAK

vs. burgerberaad

De campagne van Zoetermeer aan de bak is kort geleden van start gegaan, maar misschien heb je ook al gehoord van het Burgerberaad dat de Gemeente Zoetermeer organiseert. In dit artikel leggen we graag het verschil tussen beiden aan je uit.

 

Zoetermeer aan de bak: Hoe kunnen we nu beter afval scheiden?

‘Zoetermeer aan de bak’ is een bewustwordingscampagne die alleen gaat over hoe inwoners op dit moment hun afval beter kunnen scheiden. Tijdens deze campagne krijg je hierover veel tips en tricks. Je leert bijvoorbeeld wat je allemaal mag weggooien bij het GFT+E afval.

Daarnaast leggen we uit waarom het scheiden van afval zo belangrijk is en welke positieve impact dit heeft op het milieu. Denk hierbij aan de mogelijkheid om biogas te maken van GFT+E afval, wat vervolgens omgezet kan worden in warmte en elektriciteit.

 

Burgerberaad: Hoe denken inwoners over afvalbeleid voor de toekomst?

Rond 2025 moet nieuw afvalbeleid opgesteld worden. Afvalbeleid gaat over meer onderwerpen dan alleen afval scheiden. Het gaat bijvoorbeeld ook over hoe vaak jouw afval wordt opgehaald en hoe je grofvuil mag aanbieden.

Het Burgerberaad is een manier om inwoners een stem te geven bij het opstellen van dit toekomstige afvalbeleid. Er worden 150  inwoners met diverse achtergronden ingeloot, zodat alle inwoners van Zoetermeer goed vertegenwoordigd zijn. De leden van dit Burgerberaad komen in 2024 vijf keer samen, om ideeën te bedenken voor het afvalbeleid in de stad. Ideeën met een meerderheid vormen een zwaarwegend advies voor het nieuwe afvalbeleid.

 

Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang over het Burgerberaad? Ga dan naar op www.zoetermeer.nl/burgerberaad. Heb je vragen of wil je je aanmelden? Dan kan dat via infoburgerberaad@Zoetermeer.nl. Let op, deelnemers worden ingeloot, dus aanmeldingen via e-mail worden alleen bekeken op het moment dat een bepaalde groep mensen onvoldoende vertegenwoordigd is. Dit betekent dat als je je aanmeldt via het e-mailadres, er geen garanties zijn dat je deelneemt aan het Burgerberaad.

 

En nu?

Jij kunt vandaag nog aan de bak met afval scheiden. Heb je bijvoorbeeld de wel/niet lijst waarop je kunt zien wat je bij GFT+E, PBD en papier mag weggooien al eens gezien? Handig om uit te printen en in een keukenlaatje te leggen. Zo heb je ‘m altijd dichtbij.