fbpx

Deze pagina wordt vertaald door Google Translate.

Lees voor

Afval scheiden

wat gaat er al goed?

Het doel van de campagne ‘Zoetermeer aan de Bak’ is je te helpen nog beter afval te scheiden. Om te zien wat er beter kan, kijken we ook naar wat er al goed gaat. Je leest erover in dit artikel.

Eisen

Afval dat jij in gescheiden containers weggooit, moet aan bepaalde eisen voldoen om hergebruikt te worden. Zo mag papier en karton niet vervuild zijn door vet of etensresten en mogen er tussen GFT+E geen plastic verpakkingen of groente netjes zitten. We noemen deze eisen waaraan het gescheiden afval moet voldoen kwaliteitseisen. Als een lading gescheiden afval niet aan deze kwaliteitseisen voldoet, wordt het afgekeurd en met restafval verbrand. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen, want dit is slecht voor het milieu en kost meer geld.

Trots

‘Zoetermeerders mogen trots zijn op de kwaliteit van het gescheiden afval’, vertelt Peter Verweij, manager Afvalinzameling Gemeente Zoetermeer. ‘Maar liefst 98% van het afval dat gescheiden wordt ingeleverd, voldoet aan de kwaliteitseisen. Dit betekent dat het heel weinig voorkomt dat er afval afgekeurd wordt. Dat is geweldig en vanuit dat punt gaan we aan de bak om andere gebieden ook naar een hoger niveau te krijgen’.

Restafval

Op het gebied van restafval kan namelijk nog veel gewonnen worden. De hoeveelheid restafval per persoon in Zoetermeer is 240 kg. In vergelijking met de rest van Nederland scoort Zoetermeer op dit gebied erg laag.

De richtlijn voor restafval per inwoner is 100kg. Dat betekent dat de hoeveelheid restafval per inwoner flink naar beneden moet en dat kan! Door bepaalde stromen afval niet meer bij het restafval te doen, maar bijvoorbeeld bij GFT+E of PBD, daalt de hoeveelheid restafval enorm. Het voordeel hiervan is dat het afval dat je weggooit bij GFT+E en PBD gerecycled kan worden. Op deze website kun je leren hoe je dit doet. Bekijk bijvoorbeeld de wel/niet lijst en leer wat je bij GFT+E en PBD kunt weggooien.